Audol s.r.o.

Viac bezpečia, viac úžitku s retardérmi Voith

Voith uplatnil svoje veľké skúsenosti pri rozvoji retardérov, ktorými môže vybaviť všetky známe úžitkové vozidlá.

Skutočná záruka bezpečnosti

Pomocou tejto páčky máte svoje vozidlo bezpečne v rukách a ušetríte pritom nejedno brzdové obloženie. Ak je retardér Voith plne využívaný, prevezme až 90% z celkového brzdenia. Vodič volí brzdný stupeň, ktorý je podľa jeho skúseností najvhodnejší pre pribrzďovanie, jazdu v klesaní alebo pred zastavením.

Brzdný účinok sa môže počas brzdenia plynulo zvyšovať alebo znižovať - čo podstatne zvyšuje jazdný komfort.

Brzdové obloženie vydrží 3x až 5x dlhšie - čo je výsledkom používania retardérov Voith.

Usporiadanie a funkcia retardérov Voith

Svojim usporiadaním sa retardér podobá hydrodynamickej spojke s dvomi lopatkovými kolesami otočenými proti sebe. Vpravo je rotor, vľavo stator a v dutine medzi nimi pri brzdení obieha olej. Rotor je poháňaný kĺbovým hriadeľom vozidla, stator je pevná súčasť skrine retardéru. Rotor roztočený kĺbovým hriadeľom so sebou unáša i olej, ktorý preberá jeho pohybovú energiu. Rotujúca pracovná kvapalina je pôsobením odstredivej sily vháňaná do lopatkového priestoru statoru a má snahu ho roztočiť, podobne ako je to u turbínového kola hydrodynamickej spojky. Preto že je stator nepohyblivý premieňa sa pohybová energia oleja na teplo a rotor sa spomaľuje. Tým sa spomaľuje aj kĺbový hriadeľ a vozidlo je pribrzďované. Retardér Voith pracuje bez opotrebenia a na rozdiel od iných typov retardérov má malé rotačné hmoty.

Chladenie retardéru

Teplo vzniknuté v retardéry Voith pri brzdení je odvádzané chladiacou sústavou vozidla. Fyzikálne hranice pracovného výkonu retardéru sú dané kapacitou tejto sústavy.

1 termostat
2 chladič motora
3 ventilátor
4 čerpadlo chladenia motora
5 snímač teploty
6 retarder a výmeník tepla

Leták ke stažení

Model retarderu