Audol s.r.o.

Retarder 133-2

Tento retardér je ďalším stupňom vývoja úspešného retardéru R130/132. Má vyšší výkon a krivka brzdného momentu má v rozsahu nízkych otáčok vhodnejší priebeh.

Technické parametry

M
n
S
G
O
max. brzdný moment na kĺbovom hriadeli
max. otáčky retardéru
počet brzdných stupňov
pohotovostná hmotnosť (podľa spôsobu montáže)
veľkosť náplne motorovým olejom
4000 Nm
2500 1/min
5
ca. 76 kg
9 l