Audol s.r.o.

Zastúpenie firmy VOITH

J.M. VOITH GmbH je vedúci strojárenský podnik s viac ako 13 000 pracovníkmi, vlastnými továrňami a obchodnými spoločnosťami na všetkých piatich kontinentoch. Firma vlastní podiel vo viac ako 80 medzinárodných spoločnostiach.

Voith Turbo se predstavuje

Voith Turbo je špecialistom na vývoj a zhotovovanie predovšetkým pohonných a brzdiacich systémov, ako pre úžitkové vozy a koľajové vozidlá, tak pre stacionárne priemyselné zariadenia.

Výrobky pre cestnú dopravu

Retardery - hydrodynamické brzdy

Vzduchové kompresory