Audol s.r.o.

Zastúpenie firmy GEFA

Na českom a slovenskom trhu sa stále častejšie objavujú a sú používané priemyselné armatúry dodávané firmou GEFA GmbH. GEFA vyrába a po celej Európe dodáva priemyselné armatúry už viac ako 35 rokov a sústredila sa hlavne na spoľahlivosť a jednoduchú údržbu a ľahkú dostupnosť pri zachovaní vysokých nárokov na kvalitu. Zaujíma popredné postavenie medzi výrobcami armatúr a počet ich výrobkov na trhu neustále narastá.
Pôvodne boli armatúry GEFA dodávané do Československa a neskôr i do ČR a SR viac menej vo forme investičných celkov zahraničných dodávateľov. Dnes má už GEFA prostredníctvom firmy Audol s.r.o. zastúpenie ako v ČR tak aj v SR.

V roku 2000 rozšírila firma GEFA ponuku svojich priemyselných armatúr o nasledujúce výrobky: