Audol s.r.o.

Vlastnosti klapiek

Štandardné klapky (typ „K“) sú dostupné pre tlaky do 16 bar a teploty do 220 °C v závislosti na zvolenom materiály sedla. Vákuová tesnosť klapiek je garantovaná v hodnote 1x10e-2torru. Sú však vyrábané aj vysoko výkonné klapky (typ HG), ktoré pracujú pri tlaku 35 bar a teplote 450°C, použiteľné aj ako klapky protipožiarne, bezpečne tesniace i v prípade požiaru v potrubí. Veľkou výhodou všetkých klapiek je ich jednoduchá konštrukcia so základnou deliacou rovinou vodorovne v osi klapky. Teleso klapky je teda dvojdielne a vďaka tomu je veľmi jednoduchá demontáž a montáž ako vlastného sedlového kruhu, tak aj disku klapky, ktorý je vyrobený z jedného kusu s hriadeľom. Čo oceňujú hlavne servisné organizácie a vlastní užívatelia. Fakt, že disk klapky je kompaktný s hriadeľom znamená, že je bez akýchkoľvek vôlí, čím je zabezpečená absolútne presná regulácia, odpadá zložité mechanické spojenie týchto dvoch dielov a je tak oproti ostatným klapkám zväčšený priečny prierez a dochádza len k minimálnym tlakovým stratám. Hriadeľ je naviac vedený v silikónovom puzdre s tesniacimi „ O“ krúžkami, ktoré bránia preniknutiu nežiadúcich médií z vonkajšieho prostredia do telesa klapky. Vlastný sedlový kruh je konštruovaný tak, že pôsobí ako multifunkčný tesniaci prvok, ktorý tesní v sedle klapky v styčných plochách s prírubami, utesňuje hriadeľ priamo v sedle bez akýchkoľvek ďalších tesniacich elementov. Sedlový kruh je pevne aretovaný v rybine telesa klapky, a tak nemôže prísť k jeho vytrhnutiu. Je usadený tak, že nedochádza k nežiadúcemu zdeformovaniu sedla pri dotiahnutí prírub. Vďaka vyhotoveniu sedlového kruhu nie sú v telese klapky žiadne „mŕtve„ priestory, kde by sa mohlo hromadiť dopravované médium. Samočistiace účinky sedla spočívajú v konštrukcii, ktorá je taká, že do styku s prepravovaným médiom prichádza len disk klapky a sedlový kruh, čo sú základné elementy, ktoré pri správnej voľbe materiálu podstatne ovplyvňujú úžitkovú hodnotu klapky.

Materiálové prevedenie klapiek je veľmi široké a zákazník si ľubovoľne môže voliť ako materiál telesa v 9-ich základných prevedeniach (od šedej liatiny cez hliník až k ušľachtilým oceliam typu 1.1408), tak aj materiál disku v 11-ich základných prevedeniach (od nerezu cez bronz, Hastelloy až po titan). Najväčší výber je u sedlových kruhov, kde základným materiálom je PTFE, (polyetylén), EPDM, Viton, Hypalon, silikónkaučuk, silikón, Urepan, Perbunan, u kovových tesniacich klapiek sú to ušľachtilé ocele, nerezové ocele, prípadne iné kovy a zliatiny.

Klapky ale i ostatné výrobky môžu byť dodávané s ručnou pákou (od DN 25 do DN 300) alebo so šnekovou prevodovkou (od DN 25 do DN 1000) s pohonmi pneumatickými, elektrickými alebo hydraulickými, podľa priania zákazníka (od DN 25 do DN 1200).