Audol s.r.o.

Vysoko výkonné uzatváracie a regulačné klapky typ HG1

Osvedčené uzatváracie a regulačné klapky s výrazným vylepšením. Využili sme naše dlhoročné skúsenosti vo vývoji tejto novej vysoko výkonnej klapky.

Výhody této klapky

 • Optimalizácia sedlového a hriadeľového tesnenia
 • Napojenie na všetky druhy pohonov
 • Normalizovaná pripojovacia príruba podľa DIN 3337
 • Priame pripojenie pohonu bez prerušenia ovládacieho hriadeľa
 • Variabilná a zameniteľná pre každý typ pohonu
 • Vložený krúžok v telese chráni sedlový krúžok pred priamym prúdením média a zabraňuje erozívnemu a abrazívnemu opotrebeniu
 • Princíp dvojitého excentrického uloženia so sférickými tesniacimi plochami na disku umožňujú polohovanie takmer bez opotrebenia pri zabezpečení najvyššej tesnosti a nepatrných krútiacich momentoch.
 • Dimenzované minimálne pre 1 milión otvorení
 • Zástavbová dl'žka dle DIN 3202-K1, EN558 T 1 řada 20
 • Zabudovanie medzi príruby podľa DIN 2501, PN 10-40 ANSi B16, 5, trieda 150 a 300 max. prevádzkový tlak 25 bar (tlak v závislosti na teplote)
 • Tesnenie (upchávka) hriadeľa a jeho dotiahnutie je realizované pod pripojovacou prírubou a je nastaviteľné bez nutnosti demontáže pohonu
 • Jednoduchá montáž pomocou centrovacích otvorov, ktoré zodpovedajú bežným prírubovým normám
 • Axiálne centrovanie hriadeľa je ľahko dosiahnuteľné a pripravené pre prípadný neskorší servisný zásah

Systém sedlových kruhů

 • je vysoce flexibilní s optimalizovanou vratnou silou
 • pri zabudovaní v doporučenom smere prietoku podporuje diferenčný tlak účinné tesné uzavretie

R-PTFE - sedlový kruh
Vysoko flexibilne konštruovaný, chemicky takmer neobmedzene odolný vďaka vystuženiu sklenými vláknami je tlakovo stabilný aj pri vysokých teplotách.
Tesnosť: DIN 3230, diel 3BO - 1

Dvojitý sedlový kruhSedlový kruh PTFE je usadený pomocou prídavného kovového sedlového kruhu v doporučenom smere prietoku a tým je podstatne zvýšená možnosť teplotného a tlakového nasadenia.
Príklad nasadenia pre paru:
- Sedlo v kruhu PTFE
- Podporný kruh oceľový 1.4571
Tesnosť: DIN 3230, diel 3BO - 1

Kovový sedlový kruh
Veľmi dobré pružné vlastnosti dosiahnuté špeciálne voleným tvarom, odolnosť voči vysokým teplotám vďaka konštrukcii sedlového kruhu z mat.: 1.4571 a 1.4571 - nitridované.
Tesnosť: DIN 3230, diel 3BO - 2

Fire-safe, protipožiarny sedlový kruh
Kombinácia materiálu PTFE a ušľachtilej ocele tvorí žiaruvzdorný sedlový kruh podľa API-607. Po spečení primárneho tesnenia zaručuje flexibilný kovový sedlový kruh sekundárnu protipožiarnu tesnosť.
- Primárny sedlový kruh - PTFE
- Sekundárny sedlový kruh - 1.4571
Tesnosť: DIN 3230, diel 3BO - 1