Audol s.r.o.

Meracia a regulačná technika

1. Riadiaca technika

 • inžinierska projekcia podľa potrieb zákazníka
 • 19" systémy
 • ovládanie púmp
 • procesorom riadené merače prietokov

2. Software

Vývoj / konzultácie pre:

 • MS Windows
 • použitie procesoru
 • nezávislosť na programovacom jazyku (štandardne jazyk C)

3. Elektronické komponenty

 • teplotné a univerzálne prevodníky
 • odlučovacie zosilovače
 • spínače hraničných hodnôt
 • napájanie
 • regulátory
 • LCD/LED indikátory
 • samozabezpečovacie komponenty pre Ex - prostredie

4. Meracia technika

 • prietokové meracie sondy
 • meradlá pH
 • ultrazvukové prietokové meracie sondy
 • ultrazvukové merače hladiny
 • hydrostatické merače
 • skúšačky
 • tlakové prevodníky
 • lineárne zapisovače
 • kalibrovacie systémy
 • frekvenčné prevodníky
 • multifunkčné počítače